Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ INFORMACE
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.folkzije.cz, který provozuje:

FOLK ŽIJE! s.r.o.
Jana Masaryka 1357
500 12 Hradec Králové

IČ: 25920430 DIČ: CZ25920430

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY - OBJEDNÁVKA
Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky a že s nimi souhlasí. Odeslání závazné objednávky je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy potvrzení objednávky je zároveň přijetím návrhu kupní smlouvy ze strany prodejce a tudíž jejím platným uzavřením. V okamžiku převzetí zboží a úplného uhrazení kupní ceny se kupující stává vlastníkem zboží.  Kupní cena je platná v den odeslání objednávky a je včetně DPH. Ke kupní ceně zboží bude při odeslání závazné objednávky přičtena cena dopravného (poštovné) dle zvoleného způsobu dopravy a platby. Zvolením platby dobírkou se nakupující zavazuje k převzetí zásilky a uhrazení příslušné částky. Pokud kupující zboží zaslané na dobírku nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu odesláním zboží vznikla (poštovné, balné a další náklady spojené s administrací).

III. DOPRAVA
Zboží se vždy zasílá poštou, osobní převzetí je možné pouze po dohodě:

Poštovné + balné činí............................................50,- Kč

V případě platby dobírkou doběrečné činí................ 40,- Kč

U objednávek nad 1000 Kč poštovné balné zdarma.

 

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží převzato. V tom případě je povinen písemně kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky a číslo bankovního účtu, na které má být vrácena uhrazená kupní cena za zboží (kupující nemá nárok na náhradu dopravného).
Vrácené zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání a poškození s originálem prodejního dokladu. Zboží musí být zabaleno tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Zboží zašle kupující jako balík. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přepravou zboží zpět k prodejci.

V. STORNO OBJEDNÁVKY
Prodávající má možnost zrušit potvrzenou objednávku nebo její části v případě, že zboží není dlouhodobě dostupné. O této skutečnosti bude nakupující neprodleně informován a prodávající i nakupující se dohodnou na dalším postupu 
a) objednávka konkrétního zboží bude stornována a bude vrácena kupní cena, v případě, že již byla zaplacena,

b) bude uplatněna sleva v dané výši na příští objednávku.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním registračního formuláře nebo odesláním závazné objednávky dává kupující souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů. Prodávající se tímto zavazuje k tomu, že tyto údaje neposkytne třetí straně. V případě, že zákazník nadále nesouhlasí s uchováním osobních údajů, písemně informuje prodávajícího a ten veškerá jeho data odstraní z databáze.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2014 do odvolání.

Formulář pro odstoupení od smlouvy