X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Menu
košík
0
kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I. ÚVODNÍ INFORMACE

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.folkzije.cz,

který provozuje:


FOLK ŽIJE! s.r.o.

Jana Masaryka 1357

500 12 Hradec Králové

IČ: 25920430 DIČ: CZ25920430


II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY - OBJEDNÁVKA

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky a že s nimi souhlasí. Odeslání závazné objednávky je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy potvrzení objednávky je zároveň přijetím návrhu kupní smlouvy ze strany prodejce a tudíž jejím platným uzavřením. V okamžiku převzetí zboží a úplného uhrazení kupní ceny se kupující stává vlastníkem zboží. Kupní cena je platná v den odeslání objednávky a je včetně DPH. Ke kupní ceně zboží bude při odeslání závazné objednávky přičtena cena dopravného (poštovné) dle

zvoleného způsobu dopravy a platby. Zvolením platby dobírkou se nakupující zavazuje k převzetí zásilky a uhrazení příslušné částky. Pokud kupující zboží zaslané na dobírku nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu odesláním zboží

vznikla (poštovné, balné a další náklady spojené s administrací).


III. DOPRAVA

Zboží se vždy zasílá poštou, osobní převzetí je možné pouze po dohodě:

Poštovné + balné činí............................................60,- Kč

V případě platby dobírkou doběrečné činí................ 40,- Kč


IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží převzato. V tom případě je povinen písemně kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky a číslo bankovního účtu, na které má být vrácena uhrazená kupní cena za zboží (kupující nemá nárok na náhradu dopravného). Vrácené zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání a poškození s originálem prodejního dokladu. Zboží musí být zabaleno tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Zboží zašle kupující jako balík. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přepravou zboží zpět k prodejci.


V. STORNO OBJEDNÁVKY

Prodávající má možnost zrušit potvrzenou objednávku nebo její části v případě, že zboží není dlouhodobě dostupné. O této skutečnosti bude nakupující neprodleně informován a prodávající i nakupující se dohodnou na dalším postupu

a) objednávka konkrétního zboží bude stornována a bude vrácena kupní cena, v případě, že již byla zaplacena,

b) bude uplatněna sleva v dané výši na příští objednávku.


VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zákazník vyplňuje při objednávce zboží, ukládáme pouze za účelem odbavení objednávky.  Objednávky uchováváme po dobu dvou let, z důvodu možnosti uplatnění reklamace v záruční lhůtě. Tyto údaje nikomu neposkytujeme a nevyužíváme je k žádným dalším účelům. V relevantních případech je možné se na provozovatele obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na provozovatele obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.